Onze missie

Het Wereld Natuur Fonds zet zich sinds 1962 actief en met succes in voor natuurbescherming over de hele wereld. We streven ernaar de prachtige rijkdom aan dier- en plantensoorten op aarde te beschermen. Samen met anderen willen we een wereld tot stand brengen waarin mens en natuur in harmonie leven.

Doelen WWF wereldwijd

Het wereldwijde natuurbeschermingsbeleid van WWF heeft 2 hoofddoelen:

  1. Biodiversiteit: In 2050 hebben wij de 35 belangrijkste regio’s voor soortenrijkdom op aarde behouden, waarmee we bijdragen aan een veiligere en duurzame toekomst voor ons allemaal.
  2. Voetafdruk: In 2050 blijft de voetafdruk van de wereldbevolking binnen de capaciteit van de aarde om in ons levensonderhoud te voorzien en worden de natuurlijke hulpbronnen eerlijk verdeeld.

Doelstellingen Wereld Natuur Fonds

Bovenstaande doelen hebben we voor WNF in Nederland vertaald in 4 doelstellingen:

  1. Het beschermen en waar mogelijk herstellen van 9 belangrijke gebieden (van de 35 gebieden die wereldwijd door WWF zijn vastgesteld).
  2. Het beschermen van 13 bedreigde diersoorten die worden beschouwd als het symbool voor het behoud van een gebied, zoals de ijsbeer en de zwarte neushoorn.
  3. Het verkleinen van de menselijke voetafdruk en het promoten van duurzame productie van goederen, met focus op 5 grondstoffen.
  4. Het verminderen van de dreiging van klimaatverandering en bevordering van oplossingen.

Bezoek de website

Wereld Natuur Fonds