Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het hieronder staande reglement:

 1. Deelname is geheel op eigen risico.
 2. Het dragen van een valhelm is gedurende de gehele toertocht verplicht.
 3. Het karakter van het evenement is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht.
 4. De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in.
 5. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. De politie zal strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren.
 6. De organisatie zal bij vraag van de politie gegevens verstrekken m.b.t. deelnemers.
 7. Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu.
 8. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
 9. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
 10. Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie, verkeersregelaars en/of de organisatie opvolgen.
 11. Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie, verkeersregelaars en/of organisatie van verdere deelname worden uitgesloten