Over ruim een week is het zover. Dan rijdt de Hoekschewaardse wielergemeenschap voor de zevende keer 8HW Tourcyclo. Laten we het een “open” evenement noemen, want door de jaren heen zijn er telkens meer deelnemers gekomen van buiten ” ’t Eiland”. Dit sluit ook aan op onze doelstellingen, geen mega-evenement, maar regionaal ingestoken.

Om Hoekschewaarders met een ander ambitieniveau te interesseren deel te nemen hebben we naast de 111 km afstand de 68 km afstand toegevoegd. Zij rijden de ” eerste lus”  en takken af waar de lange afstand de ” tweede lus”  vervolgt. Het idee van de 68 km is pas later in tijd ingestoken, op de website is dit niet als keuzemogelijkheid aangegeven. Wil je de 68 km rijden, dan kun je toch voorinschrijven via de website, je bepaalt namelijk zelf welke afstand je rijdt. Het gaat ook om het zelfde inschrijfbedrag en daarmee is er voor de organisatie geen groot onderscheid. De 68 km is voor het laatste gedeelte apart uitgepijld terug naar het NLC.

In alle gevallen kun je ook daginschrijven.

Tot 6 mei,