Om 8HW-tourcyclo uitvoerbaar te maken werkt de stichting De Acht van de Hoeksche Waard met een begroting om de kosten van activiteiten te dekken. Inkomsten ontstaan door partners/sponsors te verwerven en een deelnemersbijdrage te vragen. Voor de sponsoren geldt dat wij naast naamsbekendheid hen ook graag de emailgegevens van de deelnemers aan 8HW-tourcyclo willen verstrekken voor eventuele promotiedoeleinden van hun diensten of producten. Dit als kleine tegenprestatie voor hun bereidheid 8HW-Tourcyclo financieel te ondersteunen. Als u bij inschrijving via deze website hebt aangegeven nieuwsbrieven te willen ontvangen, betekent dit (automatisch)  dat u in de toekomst, los van 8HW-Tourcyclo nieuwsbrieven, berichten kunt ontvangen van een van onze sponsoren. De namen van de sponsoren staan op de website vermeld bij partners. Dit geldt overigens alleen voor de hoofdpartners. Aan andere partners verstrekken wij de emailgegevens niet voor deze doeleinden.

Mocht u om welke reden dan ook bezwaar hebben tegen het verstrekken van uw emailgegevens dan kunt u dit uiterlijk 15 mei 2017 alsnog kenbaar maken via de email van de stichting info@8HW-tourcyclo.nl of dit op de dag van het evenement kenbaar maken aan het secretariaat. Hebt u niet voor-ingeschreven maar schrijft u op de dag in via kasbetaling dan wordt u op het in te vullen deelname formulier verzocht te verklaren dat  u akkoord bent met het verstrekken van uw mailgegevens. In het ontkennende geval kunt u uw mailgegevens niet vermelden.

Daarnaast stellen wij het uiteraard zeer op prijs als u nieuwsbrieven van 8HW-Tourcyclo in de toekomst wilt ontvangen. Deze wens spreken wij ook uit namens onze hoofdpartners/-sponsoren.