Vereniging Hoekschewaards Landschap

Bezoek de website

Adres:
Voedselbank Hoeksche Waard
Langeweg 5L
3261 LJ Oud-Beijerland

Telefoon:
Bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur: 06-21273295

Email algemeen:
info@voedselbankhoekschewaard.nl

Ibannummer
NL68RABO0122823044

RSINnummer
822432675

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen“.

In 2019 werden door de inzet van 12.000 vrijwilligers wekelijks bijna 50.000 voedselpakketten vanuit 168 lokale voedselbanken uitgedeeld en waren ongeveer 150.000 Nederlanders afhankelijk van de voedselbank.
In de Hoeksche Waard zijn ca 40 vrijwilligers bij de voedselbank actief, en die voorzien ca 200 gezinnen elke week van een voedselpakket.

Al onze vrijwilligers, waaronder het bestuur, zetten zich belangeloos in voor de Stichting Voedselbank Hoeksche Waard. Dat wil zeggen dat ze geen enkele geldelijke vergoeding ontvangen.